Quy trình thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Khi nhận được yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu, tư vấn trực tiếp và hẹn lịch làm việc cụ thể với quý khách hàng.

Bước 2: Khảo sát công trình

Chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến khảo sát công trình của Quý khách hàng với lịch đã hẹn trước, kỹ thuật sẽ tư vấn phương án cải tạo Sua chua nha, công trình, lựa chọn vật liệu cho phù hợp.

Bước 3: Thiết kế công trình theo yêu cầu (nếu có)

 

Bước 4: Lập dự toán và báo giá

Cụ thể hóa phương án, lập dự toán và báo giá tới Quý khách hàng phê duyệt.

Bước 5:Thương thảo và ký kết hợp đồng

Khi hai bên đã thống nhất phương án thi công, giá cả…sẽ tiến hành ký hợp đồng thi công. Phương án thi công, dự toán được phê duyệt sẽ được cụ thể hóa bằng hợp đồng thi công.

Bước 6: Thực hiện hợp đồng

Thi công Căn cứ theo hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành thi công theo kế hoạch. Các hạng mục phát sinh ( nếu có) sẽ được thông báo và thỏa thuận cho quý khách cụ thể.

Bước 7: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Sau khi hoàn thành công trình, Chúng tôi sẽ tiến hành nghiệm thu công trình và bàn giao cho quý khách.

Bước 8: Thanh lý hợp đồng và bảo hành công trình

Thanh lý hợp đồng với khách hàng, bảo hành các hạng mục thi công.