UY TRÌNH SƠN NƯỚC

Quy trình sơn là quá trình kiểm tra trước, trong và sau khi sơn nhằm đảm bảo chất lượng của sơn bao gồm:
1. Kiểm tra điều kiện về môi trường:

Nhiệt độ

Môi trường < 50C

Bề mặt sơn < 600C

Độ ẩm:

Không khí < 850C

Không sơn trong các điều kiện: gió mạnh, bụi, mưa

2. Kiểm tra về an toàn lao động:

Quần áo, giầy, dép, mũ

Dây an toàn

Kính, mặt nạ phòng độc

Kiểm tra hệ thống giáo

Điều kiện thông gió

Hệ thống chiếu sáng

3. Nghiên cứu kỹ tài liệu kỹ thuật sơn:

Chuẩn bị bề mặt được sơn

Tên và chủng loại sơn: sơn nước, sơn dầu

Số lớp sơn

Khu vực cần được sơn

4. Kiểm tra bề mặt trước khi sơn:

Làm sạch bề mặt được sơn

Chuẩn bị kỹ dụng cụ sơn

kiểm tra độ ẩm: tường < 6%, gỗ < 10%

Kiểm tra nồng độ kiềm

Sơn ngay sau khi đã vệ sinh không để quá 6g

5. Pha trộn sơn

Kiểm tra chủng loại sơn

Kiểm tra dung môi pha sơn: nước họat dung môi, tỷ lệ pha trộn

Trộn sơn bằng máy

Tỷ lệ pha trộn giữa các thành phần ( sơn 2 thành phần )

6. Tiến hành sơn

Kiểm tra màu hoa văn

Kiểm tra độ dày màng sơn

Sửa lại các lỗi sơn

Đảm bảo thời gian khô của sơn với từng loại sơn

7. Kiểm tra bề mặt sơn hoàn thiện

Kiểm tra màu hoa văn

Kiểm tra độ dày màng sơn

Sửa lại các lỗi sơn

Đảm bảo thời gian khô của sơn với từng lọai sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *