Danh mục 240 đồ án, dự án được triển khai đợt 1 trên địa bàn TP Hà Nội

Baokinhte – 20/10/2009

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 9643/UBND-KH&ĐT đề nghị chủ đầu tư các đồ án, dự án trên làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện dự án. Và nộp 3 bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết cho Sở Quy hoạch và Kiến Trúc Hà Nội.


Đề nghị chủ đầu tư, nhà đầu tư thuộc danh mục 240 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố được triển khai đợt 1, liên hệ với Sở Kế hoạch – Đầu tư để được hướng dẫn thủ tục triển khai; đồng thời nộp 3 bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Chủ đầu tư không nộp hồ sơ coi như từ chối thực hiện dự án. Chủ đầu tư đồ án, dự án phải điều chỉnh liên hệ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để kiểm tra, hướng dẫn trước khi triển khai thủ tục tiếp theo.

[ Download : Danh sách ] (http://mag.ashui.com/index.php/downloads/doc_download/101-danh-mc-240–an-quy-hoch-d-an-u-t-xay-dng-c-trin-khai-t-1-tren-a-ban-tp-ha-ni.html)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *